ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เวบไซต์หนังสือพิมพ์
dot
bulletหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ
bulletตรวจเช็คไปรษณีย์ไทย
dot
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
dot
นักบัญชีควรรู้
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
bulletปฎิทินภาษี
dot
Download แบบพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
bulletแบบฟอร์ม TA
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานทำบัญชี
bulletขอหนังสือรับรองบริษัทและคัดสำเนา
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
ความรู้บัญชีและภาษี
dot
bulletการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
bulletSTOCK สินค้าสำคัญแค่ไหน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า
bulletความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
bulletภาษีธุรกิจ sme


2


รับจดทะเบียนบริษัท

 ทางบริษัท มีบริการ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนธุรกิจ ต่างๆ

 โดยมีรายละเอียดให้ตัดสินใจดังนี้

เมื่อตัดสินใจจะประกอบธุรกิจ จะจดทะเบียนแบบไหนเรามีคำตอบ

              บุคคลธรรมดา

                              ธุรกิจเจ้าของคนเดียว การตัดสินใจอยู่ที่บุคคลคนเดียว ง่าย และรวดเร็ว กำไร และ ขาดทุนจากการประกอบธุรกิจก็รับคนเดียว เหมาะกับบุคคลที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง เพราะไม่สามารถระดม   ทุนจากใครได้

                              การจัดทำบัญชี   การทำบัญชียื่นต่อกรมสรรพากร 2 ครั้ง คือ ภาษีครึ่งปี ใช้แบบ ภ.ง.ด. 94 และภาษีสิ้นปี ใช้แบบ ภ.ง.ด. 90

                              การเสียภาษี    มี 2 แนวทางคือ ใช้อัตราก้าวหน้า ไม่เกิน 37% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน รายได้มากก็เสียมาก และ อีกอย่างคือ เสียตามอัตราเหมา ธุรกิจแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ่ายจริง และต้องมีเอกสารประกอบรายการจริงๆและถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด

                  นิติบุคคล

                      เป็นรูปแบบที่บุคคลสองคนขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งผลกำไร ตามอัตราส่วนที่แต่ละคนได้ลงทุน แบ่งได้ดังนี้

                  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

  • ลักษณะแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล  
  • ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัดจำนวน
  • ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีลักษณะเป็นคณะบุคคล ถ้าจดทะเบียนจะมีลักษณะเป็นนิติบุคคล คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

                       การจัดทำบัญชี   ถ้าไม่จดทะเบียน การจัดทำบัญชีจะเหมือนกับบุคคลธรรมดาคือ ปีละ 2 ครั้ง ภาษีครึ่งปี และภาษีสิ้นปี ดังที่กล่าวไว้ในบุคคลธรรมดา ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ต้องจัดทำบัญชีปีละ 2

            ครั้งเหมือนกัน แต่ ยื่นแบบคนละตัว 

                      การเสียภาษี      ถ้าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การเสียภาษีจะเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ถ้า จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะเสียภาษีตามภาษีนิติบุคคล

                 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  • มีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนประเภทนี้จะรับผิดชอบหนี้ของห้างฯที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่จำกัด และหุ้นส่วนประเภทนี้สามารถเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้
  • และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด รับผิดในหนี้เพียงไม่เกินทุนที่ลงไปเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้

                     การจัดทำบัญชี   ต้องจัดหาคนทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่มีจะระวางโทษปรับ การยื่นภาษีต้องยื่นปีละ 2 ครั้ง คือ ภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด. 51 และ ภาษีสิ้นปี ภ.ง.ด.50

                     การเสียภาษี   คำนวณจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย อัตราภาษีเริ่มต้นจาก 15% - 30% สำหรับธุรกิจ sme ที่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท

              3. บริษัทจำกัด

  •  แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน
  • ผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คน
  • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ตนยังส่งไม่ครบ
  • สามารถระดมทุนได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

                    การจัดทำบัญชีและการเสียภาษี   จะเหมือนกับของห้างหุ้นส่วนจำกัด    

รับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, รับจดทะเบียนร้านค้า, รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, ปิดงบการเงิน, ต้อง สำนักงานบัญชี พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี

บริการของเรา สำนักงานบัญชี , รับทำบัญชี , บริการทำบัญชี, ปิดงบการเงิน, รับตรวจสอบบัญชี, บริการตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนร้านค้า,จดทะเบียนพาณิชย์,จดทะเบียนเลิกบริษัท, จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, เลิกบริษัท, เลิกห้าง, รับจดทะเบียนบริษัท, รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม, ราคาไม่แพง ต้อง บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel.02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515
Fax. 02-6661991 E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+ สำนักงานบัญชี /+ รับจดทะเบียนบริษัท /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /+ รับทำบัญชีราคาไม่แพง /+ ปิดงบการเงิน /+ รับตรวจสอบบัญชี / +บริการตรวจสอบบัญชี /+ บริการจดทะเบียนบริษัท /+ บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น /+ รับจดทะเบียนราคาไม่แพง / +รับจดทะเบียนกรุงเทพ /+ รับจดทะเบียนนนทบุรี /+ รับจดทะเบียนปทุมธานี