ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เวบไซต์หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ
bulletตรวจเช็คไปรษณีย์ไทย
dot
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
dot
นักบัญชีควรรู้
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมนักบัญชีไทย
bulletสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
bulletปฎิทินภาษี
dot
Download แบบพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานทำบัญชี
bulletขอหนังสือรับรองบริษัทและคัดสำเนา
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
ความรู้บัญชีและภาษี
dot
bulletการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
bulletSTOCK สินค้าสำคัญแค่ไหน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า
bulletความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
bulletภาษีธุรกิจ sme


2


รับทำบัญชี

 

รายละเอียดและขอบเขตของการ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน

1.      ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบบัญชี

2.      วางแผนภาษีให้ลูกค้า ดูว่าลูกค้าธุรกิจอะไร มีพนักงานเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

            เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง และประหยัดเงิน

3.      ให้พนักงานที่รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

4.      บันทึกรายการต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้อง และแม่นยำ

5.      มีพนักงานวิ่งรับส่งเอกสารลูกค้าประจำเดือน เพื่อความสะดวกของลูกค้า 

6.      เข้าพบสรรพากร ถ้ามีจดหมายเชิญพบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะที่สำนักงานที่รับผิดชอบ) 

รายละเอียดการ รับทำบัญชีรายเดือน 

1.      จัดทำแบบและนำส่ง ภ.พ.30 พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือน

2.      จัดทำแบบและนำส่ง ภ.ง.ด. 1,3,53

3.      จัดทำแบบและนำส่ง ประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง

4.      มีพนักงานรับส่งเอกสาร 

รายละเอียดการ รับทำบัญชีสิ้นปี 

1.      ปิดงบการเงิน จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน

2.      สรุปแบบนำยื่น ภ.ง.ด.50

3.      สรุปแบบสบช.3 เพื่อนำยื่นกระทรวงพาณิชย์

4.      จัดทำแบบ ภ.ง.ด.91 ของพนักงานและกรรมการ 

5.      จัดทำประมาณการครึ่งปี ภ.ง.ด.51

6.      จัดทำแบบ ภงด 1 ก 

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี 

              ราคาคาบริการของลูกค้าแต่ละรายจะไม่เท่ากัน สำนักงานฯ ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ เพราะขึ้นยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะธุรกิจ ความยาก-ง่าย ความซับซ้อนของเอกสาร ปริมาณงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลง แต่สำนักงานฯ คิดราคาที่เป็นธรรม ลูกค้าพอใจ ลูกค้าอยู่ได้ สำนักงานฯ ก็อยู่ได้ค่ะ

 

บริการของเรา     สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริการทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี    จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกบริษัท              จดทะเบียนเลิกห้างหุนส่วน  เลิกห้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

  

ราคาไม่แพง ต้อง บริษัท พี.เจ. ธุรกิจและการบัญชี จำกัด

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel.02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515
Fax. 02-6661991 E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+ สำนักงานบัญชี /+ รับจดทะเบียนบริษัท /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /+ รับทำบัญชีราคาไม่แพง /+ ปิดงบการเงิน /+ รับตรวจสอบบัญชี / +บริการตรวจสอบบัญชี /+ บริการจดทะเบียนบริษัท /+ บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น /+ รับจดทะเบียนราคาไม่แพง / +รับจดทะเบียนกรุงเทพ /+ รับจดทะเบียนนนทบุรี /+ รับจดทะเบียนปทุมธานี