ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เวบไซต์หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ
bulletตรวจเช็คไปรษณีย์ไทย
dot
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
dot
นักบัญชีควรรู้
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมนักบัญชีไทย
bulletสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
bulletปฎิทินภาษี
dot
Download แบบพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานทำบัญชี
bulletขอหนังสือรับรองบริษัทและคัดสำเนา
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
ความรู้บัญชีและภาษี
dot
bulletการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
bulletSTOCK สินค้าสำคัญแค่ไหน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า
bulletความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
bulletภาษีธุรกิจ sme


2


รับจดทะเบียนบริษัท

 

                      รับจดทะเบียนบริษัท และรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยทีมงานและผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ทางบริษัทเราให้บริการจดทะเบียนบริษัท และรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆของนิติบุคคล

อาทิเช่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จดทะเบียนเพิ่มทุน 

จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

และขึ้นทะเบียนประกันสังคม เป็นต้น ทางบริษัททำงานด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อลูกค้า

จะได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการรับงานต่างๆ

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท และ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.     ลูกค้าคอนเฟิร์มงานและชำระค่าบริการ

2.      บริษัททำการจองชื่อให้ลูกค้า

3.      เมื่อชื่ออนุมัติเรียบร้อย ทางบริษัทจัดพิมพ์แบบพิมพ์ในการจดทะเบียนเพื่อเตรียมให้ลูกค้า

4.      ทำตรายางตามที่กระทรวงกำหนดไว้ และที่ลูกค้าต้องการ ( บริษัทจำกัด ไม่ใช้ตรายางได้ )

5.      เมื่อลูกค้าเซ็นเอกสารเรียบร้อย ทางบริษัทเตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อไปทำการจดทะเบียน

6.      ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคัดเอกสารหนังสือรับรองมาให้ลูกค้า

 

 

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท   

 

·        ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง                                         5,000    บาท

·        ค่าบริคณห์สนธิ                                                 500    บาท

·        ค่าอากร                                                          400    บาท

·        ค่าคัดสำเนาเอกสาร                                           450    บาท

           รวมค่าธรรมเนียม                                     6,350    บาท

      ค่าบริการของบริษัท                                        4,280    บาท

           รวมทั้งหมด                                   10,630   บาท

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากค่าบริการ 4,280 บาท มีดัง

   1. จองชื่อบริษัท

   2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ต้องการจดแวต

   4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่ของลูกค้า ฟรี!!!!! ไปเลยค่า

       (รายการนี้ส่วนใหญ่ที่อื่นจะคิดค่าบริการเพิ่มค่ะ ขั้นต่ำ 2,000 บาท)

   5. ตรายางฟรี 1 อัน แบบธรรมดา

   6. หนังสือรับรองบริษัทครบชุด พร้อมใช้ดำเนินกิจการ

   7. เลขผู้เสียภาษีของบริษัท คือเลข 13 หลักของนิติบุคคล    

 

   8.  รหัสยื่น efiling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร   

   9.  สุดท้ายค่า ทำบัญชีฟรี 1 เดือน มูลค่า 2,000 บาท     

          ******คุ้มจริงๆค่า โทรได้เลยนะคะ ทีมงานพร้อมบริการค่ะ******

 

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนกับทีมงานเรา

  • มีผู้มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ
  • เอกสารถูกต้อง และรวดเร็วทันเวลา
  • ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และไปนั่งรอจดทะเบียนบริษัท
  • ที่สำคัญ ทางเรารับจดทะเบียนบริษัท ราคาไม่แพง ถูกมากๆ

              

 

                  เมื่อตัดสินใจจะประกอบธุรกิจ จะจดทะเบียนแบบไหนเรามีคำตอบ

บุคคลธรรมดา

    ธุรกิจเจ้าของคนเดียว การตัวสินใจที่บุคคลคนเดียว ง่ายและรวดเร็ว กำไรและขาดทุนจาการประกอบธุรกิจ ก็รับคนเดียว เหมาะกับบุคคลที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง เพราะไม่สามารระดมทุนจากใครได้

การจัดทำบัญชี  การทำบัญชียื่นต่อกรมสรรพากร 2 ครั้ง คือภาษีครึ่งปี ใช้แบบ ภ.ง.ด.94 และภาษีสิ้นปี ใช้แบบ ภ.ง.ด.90

การเสียภาษี  มี 2 แนวทาง คือ ใช้อัตราก้าวหน้าไม่เกิน 35% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน  รายได้มากก็เสียมาก และอีกอย่างคือ เสียตามอัตราเหมา ธุรกิจแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน ต้องใช้ค้าใช้จ่ายจ่ายจริง  ต้องมีเอกสารประกอบรายการจริงๆ  และถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด

นิติบุคคล

เป็นรูปแบบที่บุคคล 2 คน ขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งผลกำไร ตามอัตราส่วนที่แต่ละคนได้ลงทุน  แบ่งได้ดังนี้

1.      ห้างหุ้นส่วนสามัญ

·        ลักษณะแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล

·        ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัดจำนวน

·        ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีลักษณะเป็นคณะบุคคล ถ้าจดทะเบียนจะมีลักษณะเป็นนิติบุคคล คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

การจัดทำบัญชี  ถ้าไม่จดทะเบียน การจัดทำบัญชีจะเหมือนกับบุคลธรรมดาคือ ปีละ 2 ครั้ง ภาษีครึ่งปี และภาษีสิ้นปี ดังที่กล่าวไว้ในบุคคลธรรมดา ถ้าจดทะเบียนนิติบุคคลก็ต้องจัดทำบัญชี ปีละ 2 ครั้ง เหมือนกัน แต่ยื่นแบบคนละตัว

การเสียภาษี  ถ้าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การเสียภาษีจะเหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะเสียภาษีตามภาษีนิติบุคคล

2.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด

·        ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น

·        มีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หุ้นส่วนประเภทนี้ จะรับผิดชอบหนี้ของห้างฯ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหุ้นส่วนประเภทนี้สามารถเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้

·        หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด รับผิดในหนี้เพียงไม่เกินทุนที่ลงไปเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้

การจัดทำบัญชี  ต้องจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด  ถ้าไม่มีจะระวางโทษปรับ การยื่นภาษีต้องยื่น ปีละ 2 ครั้ง คือ

ภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 และ ภาษีสิ้นปี ภ.ง.ด.50

การเสียภาษี  คำนวณจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย อัตราภาษีเริ่มต้นจาก 15% -20% สำหรบธุรกิจ SME

ที่มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท

3.      บริษัทจำกัด

·        แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน

·        ผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่า 3 คน

·        ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนค่าหุ้น ที่ตนยังส่งไม่ครบ

·        สามารถระดมทุนได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

การจัดทำบัญชี และเสียภาษี  จะเหมือนกับของห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

บริการของเรา สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริการทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  รับทำ Work Permit&Visa  รับขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบุคคลต่างด้าว ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ราคาไม่แพง ต้อง บริษัท พี.เจ. ธุรกิจและการบัญชี จำกัด

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel.02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515
Fax. 02-6661991 E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+ สำนักงานบัญชี /+ รับจดทะเบียนบริษัท /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /+ รับทำบัญชีราคาไม่แพง /+ ปิดงบการเงิน /+ รับตรวจสอบบัญชี / +บริการตรวจสอบบัญชี /+ บริการจดทะเบียนบริษัท /+ บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น /+ รับจดทะเบียนราคาไม่แพง / +รับจดทะเบียนกรุงเทพ /+ รับจดทะเบียนนนทบุรี /+ รับจดทะเบียนปทุมธานี