ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เวบไซต์หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ
bulletตรวจเช็คไปรษณีย์ไทย
dot
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมโรงงานอุตสาหกรรม
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
dot
นักบัญชีควรรู้
dot
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมนักบัญชีไทย
bulletสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
bulletปฎิทินภาษี
dot
Download แบบพิมพ์ต่างๆ
dot
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
dot
บริการออนไลน์
dot
bulletแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานทำบัญชี
bulletขอหนังสือรับรองบริษัทและคัดสำเนา
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ
dot
ติดต่อรับข่าวสาร

dot
dot
ความรู้บัญชีและภาษี
dot
bulletการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
bulletSTOCK สินค้าสำคัญแค่ไหน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการยื่นงบการเงินและค่าปรับล่าช้า
bulletความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
bulletภาษีธุรกิจ sme


2


รับขอ workpermit&visa


 

                  หากคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยและต้องการจะทำงานในประเทศไทย ต้องทำการขอใบอนุญาตก่อน แต่การขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ได้นั้น ท่านต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมาย( Non-Immigrant Visa) ว่าด้วยคนเข้าเมือง มิใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( Tourist Visa / Transit Visa ) เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือ ข้อมูลในใบอนุญาต และ ระยะเวลาที่อนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ 

          การต่อใบอนุญาตทำงานนั้น มี 2 กรณี คือ

1. วีซ่าหมดอายุ คือ การต่อตามวีซ่า

2. ครบรอบปีการอนุญาตทำงาน คือ การต่อครบปี

  • การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนดวีซ่า ( WORK PERMIT EXTENSION )

                การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนดวีซ่า ที่เรียกแบบนี้ เพราะว่าระยะเวลาที่อนุญาตจะมีระยะเวลาเท่ากับ ระยะเวลาของการอนุญาตในวีซ่า ดั้งนั้นทุกครั้งที่มีการอายุของวีซ่าในหนังสือเดินทาง       จึงต้องต่ออายุในใบอนุญาตทำงานด้วย โดยสามารถยื่นเอกสาร เพื่อขอต่ออายุการทำงานได้ที่กระทรวงแรงงานฯ หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ 1-10 หรือในท้องที่ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ทำงาน ในกรณีที่ระยะเวลาของการต่อตามวีซ่า มีระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่อนุญาตทำงานครบรอบปี เจ้าหน้าที่จะตัดระยะเวลาวีซ่าที่เกินออกให้เหลือเท่ากับระยะเวลาที่อนุญาตทำงานครบปี เมื่อยื่นเอกสารต่อครบปีก่อน              จึงจะอนุมัติให้เท่ากับระยะเวลาที่ต่อตามวีซ่า

  • การต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน ( WORK PERMIT RENEWAL )

               การต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน หรือ การต่อครบปี คือ การต่ออายุตามกำหนดการครบรอบพิจารณาอนุญาต ซึ่งระยะเวลาของการอนุญาตอาจจะเป็น 1 เดือน 5 เดือน หรือ 1 ปี และเมื่อใกล้วันครบกำหนดการอนุญาต ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุการอนุญาต โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่กระทรวงแรงงานฯ หรือแรงงานจังหวัดในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน และหากวันครบกำหนดการอนุญาตทำงานตามวีซ่า มีระยะใกล้เคียงกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงานแต่ไม่เกิน    60 วัน ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อต่อการอนุญาตทั้งสองอย่างได้พร้อมกัน หรือ ถ้าเกิน 60 วันแต่ได้วีซ่าระยะยาวมาแล้ว สามารถขอต่อใบอนุญาตทั้งสองอย่างได้พร้อมกัน แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการต่อสองครั้ง

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel.02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515
Fax. 02-6661991 E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+ สำนักงานบัญชี /+ รับจดทะเบียนบริษัท /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน /+ รับทำบัญชีราคาไม่แพง /+ ปิดงบการเงิน /+ รับตรวจสอบบัญชี / +บริการตรวจสอบบัญชี /+ บริการจดทะเบียนบริษัท /+ บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด /+ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น /+ รับจดทะเบียนราคาไม่แพง / +รับจดทะเบียนกรุงเทพ /+ รับจดทะเบียนนนทบุรี /+ รับจดทะเบียนปทุมธานี