ReadyPlanet.com


ต้องการจดทะเบียนบริษัทจะต้องเริ่มอย่างไรบ้าง


ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ


ผู้ตั้งกระทู้ จ๊อด :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-06 00:40:04 IP : 115.67.180.8


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2011257)

สวัสดีค่ะ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

 
สำเนาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม     3   ใบ

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม            2   ใบ

 

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นตามจำนวนผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 ใบ

ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะถือหุ้นจำนวนท่านละเท่าไหร่ค่ะ  จะตั้งราคาหุ้นของบริษัทเท่าไหร่ค่ะ

 

สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ

สำเนาทะเบียนบ้าน     อย่างละ  2  ใบ

สำเนาทะเบียนบ้านตัวที่เป็นสถานประกอบการ(ในทะเบียนบ้านต้องระบุว่าใครเป็นเจ้าบ้านค่ะ)

สัญญาเช่าที่ตั้งสำนักงาน อย่างละ  2  ชุด (กรณีเช่าสำนักงาน)

**กรณีที่ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานประกอบการยังไม่มีใครย้ายเข้าหรือเป็นทะเบียนบ้านเปล่าต้องใช้ตัวแสดงกรรมสิทธิ์ด้วยคือสำเนาสัญญาซื้อขายหรือสำเนาโฉนดที่ดินมาแสดงว่าบุคคลนี้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในบ้านเลขที่นี้ค่ะ  ใช้สำเนาชุดนี้ 2 ชุดค่ะ**

 

 

กรุณาออกแบบตรายางให้ด้วยค่ะ(เมื่อทราบผลการจองชื่อค่ะ) พริ้นท์แบบตรายางด้วยสีดำเท่านั้นค่ะ

ช่วยระบุวัตถุประสงค์ให้ด้วยค่ะว่าจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไร 

รูปภาพถ่ายสถานประกอบการ 2 ใบ ถ่ายให้เห็นชื่อบริษัทพร้อมเลขที่บ้านและถ่ายภายในออฟฟิศ

แผนที่ตั้งบริษัท 2 ใบ (กรณีขอเลขผู้เสียภาษีและเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้รูปภาพและแผนที่ตั้งค่ะ)

หมายเหตุสำเนาเอกสารกรุณาเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยค่ะ

 

*** ปัจจุบันการจัดตั้งบริษัท มีผู้ถือหุ้น 3 ท่านก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้ค่ะ และการจดหนังสือบริคณห์สนธิกับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดทะเบียนวันเดียวกันได้ค่ะ**

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บจก.พี.เจ.ฯ วันที่ตอบ 2010-01-06 09:07:49 IP : 124.120.18.227


ความคิดเห็นที่ 2 (2011279)
สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น บจก.พี.เจ.ฯ วันที่ตอบ 2010-01-06 09:50:40 IP : 124.120.18.227[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.