ReadyPlanet.com


เป็นที่ยอมรับแล้วว่าการเปลี่ยนรูปของกระดูกที่เหนี่ยวนำโดยกลไกทำ


 ความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจกลไกการตอบสนองของเซลล์ต่อความเครียด ความเร็วของของไหล และความเค้นเฉือนมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระดูก อย่างไรก็ตาม ปริมาณเหล่านี้ยากที่จะวัดในแหล่งกำเนิด มีการเผยแพร่การวิเคราะห์เชิงตัวเลขจำนวนมากเกี่ยวกับการไหลของของไหลและการขนส่งมวลชนภายใน LCS ตามแบบจำลองในกระดูกเยื่อหุ้มสมองผู้ตั้งกระทู้ สี่ :: วันที่ลงประกาศ 2022-11-24 14:31:58 IP : 37.46.117.154


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.